TENDERS

VECTOR TECHNOLOGIES SA realizuje projekt pt.„Stworzenie laboratorium rozwoju technologii REMOTE-PHY w VECTOR TECHNOLOGIES SA”, który ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualnie w ramach projektu nie jest prowadzone żadne postępowanie.

Wyniki wcześniejszych konkursów:
1/2018 – Dostawa komory klimatycznej 
2/2018 – Dostawa wektorowego analizatora sieci
1/2019 – Dostawa zestawu urządzeń do optyki stacyjnej