TENDERS

VECTOR TECHNOLOGIES SA realizuje projekt pt.„Stworzenie laboratorium rozwoju technologii REMOTE-PHY w VECTOR TECHNOLOGIES SA”, który ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu prowadzone są następujące postępowania:

Dostawa komory klimatycznej

Dostawa wektorowego analizatora sieci

Zapraszamy do składania ofert.