TENDERS

VECTOR TECHNOLOGIES SA realizuje projekt pt.„Stworzenie laboratorium rozwoju technologii REMOTE-PHY w VECTOR TECHNOLOGIES SA”, który ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu prowadzone są następujące postępowania:

Dostawa optyki stacyjnej

Zapraszamy do składania ofert.

Wyniki wcześniejszych konkursów:
1/2018 – Dostawa komory klimatycznej 
2/2018 – Dostawa wektorowego analizatora sieci